Институции

Ново свлачище

Пещера.Валежите през почивните дни предизвикаха ново свлачище по пътя Пещера- Св.Константин, съобщиха от общината. То е на около 2 км по-нагоре от първото, информираха от институцията. Свлачището е еластично и дълго 10 метра. Със себе си земята е повлякла и предпазната мантинела на пътя. На мястото е поставена сигнална лента. На мястото са направени канали отвеждащи водата далече от свличащата се земна маса. За случая е информирана „Геозащита”ЕООД Перник, които трябва да изготвят предписание за следващи действия. 

Коментари