Общество

Нови правила за правопис

Нови правила за правопис на Института по български език на БАН влязоха в сила от 1 септември. Една от промените е в официалната кореспонденция учтивото обръщение „вие“ да се изписва само с главно „В“ – и когато се отнася и до едно лице, и когато е до много. Друга новост има при изписването на институциите в различни видове изречения. Например Съюзът на филмовите дейци ще се пише, както и досега с главно „С“, но във всяко следващо изречение „Съюз“, използвано самостоятелно, също ще е с главно „С“. По този начин ще се изписват и имената на министерства. Изрично се уточнява и писането на големи и малки букви в абревиатури, които са имена на институции като БНБ и БНТ. При пълното им изписване само първата дума в тях ще е с главна буква, а всички останали – с малки. Новостите са описани в увода на нов правописен речник, който ще бъде отпечатан догодина.

Източник : / КРОСС /

Коментари