Общество

Нека бъдем по-добри

Пещера.ЦМЕДТ,,Амалипе”, неправителствени организации, Центрове за развитие на общнстта, Младежки групи и доброволци организираха мащабна национална кампания за толерантността,която се провежда цяла България.

На местно ниво Община Пещера, Центъра за развитие на общността гр. Пещера и СНЦ,,Слънце за всеки” организираха и проведоха кампанията. Мероприятието премна под общото мото ,,Нека бъдем по-добри” и бе насочено към преодоляване на предразсъдъците и антиромските стереотипи в обществото.

Пред сградата на Община Пещера бе изложено табло, на което случайни минувачи бяха приканени да изразят позитивни послания, хората определено се притесняваха да изразяват чувствата и мислите си, но имаше и изключения.

На таблото хората изразиха повече очакванията си от държавата за един по добър, спокоен и пълноценен живот, отколкото позитивни послания.

Особено голямо впечатление направи посланието на 10 годишен ученик, който се обърна към политиците с призива да крадат по по-малко.

Събраните послания ще бъдат обединени в колаж, който ще бъде популяризиран в розлични информационни канали / интернет, печатни и електронни медии/, като в последствие ще бъдат обобщени и издадени.

Коментари