Институции

Нашият живот – в нашите ръце

Пещера. Утре ще се проведе Национална кръгла маса, посветена  на участието на представители на уязвимите групи, включително роми, в процесите на разработване и изпълнение на Областните стратегии за интеграция на ромите и съответните на тях общински планове. Експерти ще обсъдят създаването  на условия за представителите на тези групи да поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи действия за тяхното разрешаване.

Кръглата маса е част от проекта „Нашият живот-в нашите ръце”, по който партньори са „Асоциация Интегро” – Разград, неправителствените организации „Слънце за всеки“-Пещера, „Здравето на ромите“ – Сливен и „Ромска солидарност“ – Петрич. Той обхваща 14 общини от цяла България- Разград, Шумен, Варна, Исперих, Завет, Ветово, Сливен, Котел, Твърдица, Пещера, Петрич, Гоце Делчев и Кюстендил.

Особен акцент партньорите поставят върху действията, насочени към съществуващи на местно и национално ниво дискриминационни практики и прояви на езика на омразата, които са едни от най-големите пречки за ефективно изпълнение на политиките за включване.

Кръглата маса ще се проведе от 13.00 часа,на 22.04.2015г.,в конферентната зала на хотел „Домейн Пещера“ при следния предварителен ред:

13:00–13:30   Регистрация  на участниците : представител на СНЦ“Слънце за всеки“- Пещера.

13:30–13.45 Откриване на форума  от кмета Георги Козарев, представител на Сдружение „Слънце за всеки“ и представител на  Асоциация Интегро

13:45–14:15  Представяне на проекта, извършени  дейности до момента: модератор Милен Миланов „Асоциация Интегро“.

14:15–14:30 Дискусия относно наличните общински документи, свързани с интеграцията на ромите и на постигнатите резултати от изпълнението им
Модератор на дискусията: Юксел Яшаров- Председател на СНЦ “Слънце за всеки“

14:30-14:45 Кафе пауза.

14:45-15.30Дискусия относно Езикът на омразата използвана от политици и медии „Езикът на омразата и неговото въздействие върху интеграционния процес“ :

модератор -ЮкселЯшаров,Милен Миланов

Коментари