Институции

Над 200 хектара от „Купена“ са изсечени

Пещера.250 хектара от резервата „Купена” са изсечени. Това е установило заснемане на територията посредством GPS система. Общата площ на защитената територия е 1761 хектара.Данните бяха оповестени в доклада за дейността на Местния консултативен съвет за взаимодействие при охрана на горите и дивеча в община Пещера  от началото на годината представен на днешното заседание на Общински съвет Пещера.

През 2013 година почти всеки месец на територията на резервата са провеждани съвместни акции на специализирани полицейски сили и РИОСВ.

В момента „Купена” е част от проект заедно с резерватите „Манатарица”, „Беглика” и „Дупката” за опазване и устойчиво управление на четирите резервата. Общата стойност на проекта е 450 000.

Коментари