Любопитно

Началните учители се обединиха в клуб

Пещера.Началните учители в Пещера се обединиха в собствен клуб. Образователните специалистите вече проведоха една среща, на която бяха маркирани параметрите за действие в рамките на клуба.

 Сега им предстои втора среща. На нея ще бъде обсъден координационния механизъм за  взаимодействие при работа в случаи на деца, жертва на насилие или риск от насилие в училище, съобщи ресорният специалист в община Пещера Ружа Семерджиева.

 Това е един от основните проблеми, с които учителите се сблъскват в съвременното училище. Често децата решават проблемите си чрез физическа или вербална агресия.Самият координационен механизъм пък е част от общинските програми за закрила на детето.

Освен това педагозите ще споделят своя опит в прилагането на добри практики в учебния процес.

На територията на община Пещера функционират две начални училища, четири основни и едно средно общообразователно училище.

Коментари