Общество

Маринска : публични позиции в държавната администрация вече само с висше

Пещера- София. РБ внесе изменения на Закона за администрацията, според които за заемащите висши публични позиции в държавната администрация вече ще има изискване да са с висше образование и степен „магистър“. Според Бойка Маринска- народен представител от ПГ на РБ и председател на комисията по взаимодействие с НПО, която е вносител на закона заедно с други депутати от РБ, по същество се променя чл.19 от Закона за администрацията.  Според нея в него се добавя нова алинея 7, според която областните управители, техните заместници, заместник-министрите, председателите на държавните агенции, държавните комисии, изпълнителните директори на изпълнителните агенции, ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, следва да притежават висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“. Маринска подчерта, че извън обхвата ще останат единствено изборните държавни длъжности, които се избират или пряко от народа, или с решение на орган в системата на друга власт, напр. Народното събрание, защото изискванията за тях не могат да бъдат въведени или изменени чрез Закона за администрацията.

Коментари