Общество

Крепостта „Перистера“ постави Пещера на европейската карта на културната памет

ПещераГ-н Козарев, какво е културното измерение на завършения проект за реставрация на античната средновековна крепост „Перистера“?
– Пещера е съхранила в недрата си богато културно–историческо наследство. Това наследство ни дава основание и самочувствие да заявим и покажем на Европа и света, че сме носители на една култура, съчетала в себе си културите на много древни цивилизации като праисторическата, гръцката, тракийската, римската, византийската и българската. Един от най-ценните и величествени културни паметници в региона е крепостта „Перистера“.
Проектът за консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера“ акцентира върху частично възстановяване на цитаделата, която е с най-голяма степен на достоверност и включва цялостно възстановяване на югоизточната кула. Частично възстановена е североизточната кула-църква с ¼ от сферичен свод над абсидата, която е духовен център на цитаделата. Останалите 4 кули са частично възстановени и консервирани. Изградена е съпътстваща инфраструктура на крепостта – две посетителски пътеки, панорамни площадки за наблюдение от върха, зони за отдих с места за сядане, парково оборудване, ефектно нощно осветление, тоалетна и паркинг в подножието на обекта.
Целта на проекта е да превърнем античната и средновековна крепост „Перистера“ в атрактивна и привлекателна дестинация за български и чуждестранни туристи.
Разработихме и маркетингова стратегия за крепостта „Перистера“, включваща организиране на различни събития, отпечатване на брошури и дипляни, тиражиране на компактдискове, представящи крепостта, пътувания за туроператори, представяне на новия продукт на национални и международни борси. Предвиждат се дискусионни срещи на тема развитие на културния туризъм и съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство в Родопите и Тракия.
Реализирането на проекта за крепостта „Перистера“ ще окаже ключово въздействие върху развитието на културния туризъм не само в Пещерска община, но и в цялата Пазарджишка област, в целия западнородопски регион. Досегашната културна оферта на региона включва посещения на събития, свързани с религиозно-фолклорния обреден календар и събития от революционната история на населението от този край на България. Крепостта „Перистера“е първият социализиран археологически обект по трасето на западния античен презродопски път, свързващ Западната тракийска равнина с Беломорието и Македония.
Избоът на обекта е съобразен с факта, че той се намира на 500 м от шосе №37 Пазарджик – Пещера – Доспат и ще привлича туристи, които ще използват този трансграничен път за посещения в България и Гърция.
Обектът ще допринесе и за увеличаване привлекателността на целия район. Пещера се намира между градовете Брацигово, Батак, Велинград, които със своите исторически забележителности привличат много туристи. Недалече от Пещера – на 5 км, се намира пещерата Снежанка – една от най-красивите и добре проучени пещери в България, която се посещава от хиляди туристи през годината. Самият град Пещера разполага със значими и интересни обекти на КИН – църквите „Св. Петка“, „Св. Димитър“ и „Св. Богородица“, Часовниковата кула, Историческият музей и Музеят на лейди Странгфорд, които ще допълнят картината от разнообразие на този проект за културен туризъм.
Крепостта „Перистера“ вече постави община Пещера на европейската карта на културната памет като силна туристическа дестинация.

Какви трудности срещнахте при реализацията на реставрационно-възстановителните дейности и социализирането на културния обект?
– Трудностите бяха много и от всякакъв характер. Като се започне от пропуски в проектното предложение, с което кандидатствахме по ОП „Регионално развитие“, пропуски в работния проект и количество-стойностната сметка. Трябваше в процеса на работа да се променят строителни технологии и различни строителни детайли. Промени се статутът на някои имоти, намиращи се в района на крепостта и неговата охранителна зона. И се стигне до това, че крепостта не беше цялостно проучена от археологическия екип и се налагаше в процеса на изпълнението на проекта да се извършват и археологически разкопки и проучвания, които забавяха и пречеха на строителните работи.
Всичко това ни струваше много труд, много енергия, много усилия и много допълнителни финансови средства, но ние успяхме да се справим и постигнахме това, което търсихме и искахме. И сега разполагаме на нашата територия с едно от чудесата на България.

В какви нови проекти за опазване на културното наследство са насочени усилията на община Пещера?
– Община Пещера е динамично развиваща се община, насочена към постигане на ефективна и конкурентна икономика и по-висок жизнен стандарт за цялото население. Пред нея стои и предизвикателството да се превърнат в равностоен партньор на европейските общини и региони.
Политиката в областта на опазване на културното наследство е формирана в резултат наизвършен цялостен анализ на културно историческото наследство в община Пещера, въз основа на който бяха генерирани идеи заразвитие и реализация на конкретни дейности, с което да се задоволят настоящите нужди в сферата на опазване, съхраняване и популяризиране на местното културно-историческо наследство.
Имаме разработена Стратегия за опазване на културното наследство в община Пещера. Усилията на тази стратегия са насочени в създаването и изграждането на система за опазване на културно наследство, основаващо се на разпределяне на отговорностите между държавата, общината и гражданското общество.
Сега ще насочим усилията към довършване на реставрацията на църквата „Св. Димитър“. Имаме готов работен проект и сме го представили в Пловдивската митрополия и очакваме тяхното одобрение за съвместни действия.
Предстои да оформим пространството около часовниковата кула и да го направим по-привлекателно за жителите и гостите на нашия град.
Ще извършим основни ремонтни работи на покривите на музеите в Пещера и село Радилово.
Търсим възможности и средства за изграждане на нова музейна сграда, в която да бъде разположена съществуващата музейна сбирка, експонирана в сградата на метоха на църквата „Св. Петка“ и улица на занаятите, като идеята е да представим характерните занаяти, практикувани в нашия град.
Има необходимост от ново архитектурно обследване на недвижимите паметници на културата в Пещера. Разбира се, това не е по възможностите на общинския бюджет и ние ще търсимдруги възможности за финансиране, а именно с европейско средства.
Нашата визия еда положим максимални усилия и да запазим за поколенията културното наследство на Пещера, да го развиваме, управляваме и експонираме така, че то да помага за патриотичното възпитание на подрастващите, да издигне културния имидж на нашия град и го превърнем в привлекателна туристическа дестинация за български и чуждестранни туристи.

Източник : / Строителство Градът /

Коментари