Общество

Козарев : Започва реставрацията и консервацията на „Перистера“

Пещера. Кметът на община Пещера подписа Договор със Стефан Георгиев- представител на  Дружесво по ЗЗД „Перистера 2012“. Стойността на предвидените строително- монтажни дейности по реставрацията и експонирането на античната средновековна крепост „Перистера“ е на стойност 2 578 407 лв. Строително- монтажните дейности на хълма „Св. Петка“ ще продължат 350 календарни дни. Проект „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера“, разположена на хълма „Света Петка“, град Пещера“се реализира от Община Пещера с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. „Общата цел на проекта е превръщане на античната и средновековна крепост „Перистера“ в град Пещера, в атрактивна и привлекателна дестинация за български и чуждестранни туристи. Реализирането на проектното предложение ще допринесе за подобряване, обновяване и доразвиване на туристическите атракции в община Пещера и популяризиране на общината като място на древна култура“, каза за Пещераинфо Георги Козарев. Чрез планиране на интегрирани действия и реализиране на мерки за рехабилитация, реконструкция и експониране на историческата забележителност, реализацията на проекта ще осигури и повишаване атрактивността и достъпността до обекта с туристическо и културно -историческо значение на територията на Пещера. Античната и средновековна крепост „Перистера“, която е културно – исторически паметник с национално значение, е открита по време на разкопки през периода 2007-2010г.

Коментари