Институции

Козарев ще докладва за състоянието на язовирите и реките в Областния кризисен щаб

Пещера.  Кметът на Община Пещера Георги Козарев ще вземе участие в работна среща на Областния кризисен щаб, която ще се проведе в Пазарджик по инициатива на областният управител Трендафил Величков. На срещата ще бъде представена информация за състоянието на язовирите и реките на територията на областта, ще се обсъдят мерки, които са взети и по които хората работят на терен. Ще бъдат набелязани мерки, които биха подобрили превенцията при бедствия. Кметовете на общини имат поставен срок до 22 март да извършат проверки на речните корита за нерегламентирани замърсявания и при наличие на такива да организират почистването им. Община Пещера изпраща ежедневно информация за състоянието на реките и язовирите на територията на Пещера, Радилово и К. Димитриево, каза Димитър Симонов – завеждащ „Защита на населението“ в местната администрация. Към 20 март язовира в Капитан Димитриево е пълен на 90% от обема си. Справка показва, че водата се изпуска контролирано през основния изпускател. Осигурено е постоянно наблюдение. Нивото на река Стара река и Луковица в Пещера, както и Пишманка в Радилово и Капитан Димитриево е в рамките на нормите, допълни Симонов.

Коментари