Институции

Козарев се срещна с Мария Методиева от „Тръст за Социална Алтернатива“

Пещера. Кметът на община Пещера проведе работна среща с представители на водещата организация Фондация „Тръст за Социална алтернатива“, партньор на Община Пещера по проект „Регулация и узаконяване на квартали с преобладаващо ромско население в гр. Пещера“.

От страна на домакините на срещата са присъствали Анастасия Младенова- председател на Общински съвет- Пещера, Денка Николова- гл. архитект и Юксел Яшаров- общински съветник. Фондацията е била представена от Мария Методиева- програмен директор, инж. Красимир Михайлов-технически секретар по проекта и Кирил Илиев-юридически съветник.

Проектът „Регулация и узаконяване на квартали с ромско население в Пещера“, има за цел да подобри условията за живот на ромите, чрез урегулиране на кварталите и включване на нови територии чрез нови устроиствени планове /ПУП/ за разширяване на границите на съответното населено място, уточни градоначалникът Георги Козарев. Според него, това ще доведе до повишаване на качеството на живот на местните общности, ще повиши техният здравен статус и ще намали прага на бедността на жителите като цяло.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква получаване на статут на търпимост на жилища, построени на общински терени в кв. „Луковица“, уточни Козарев.

Участниците в срещата са постигнали договореност като начало да бъде изработен, обсъден и внесен за гласуване Меморандум за сътрудничество в Общински съвет- Пещера.

Проектът се реализира с финансовата помощ на Фондация „Америка за България“, продължителността му е 42 месеца- от март 2014г. до август 2017г.

Коментари