Любопитно

Козарев : На добър час и успешна година!

Пещера. Скъпи ученици, уважаеми учители,

Първият учебен ден е един от най-красивите и светли празници на всяко училище. Той винаги е белязан с трепетно очакване и вълнение на учениците, които се завръщат в училището си, а още по-вълнуващ е за най-малките, прекрачващи за първи път прага му. На всички Вас, скъпи ученици, желая здраве, много усмивки, нестихващ стремеж и желание за усвояване на знанията, за да станете знаещи, можещи и успешни хора. А Вие, уважаеми учители, работете все така отговорно и всеотдайно, осъзнали обществената значимост на мисията на просветители, и пазете богатството за всяко училище- неговите възпитаници. На добър час и успешна година !

Георги Козарев – кмет на община Пещера

Коментари