Институции

Козарев и Младенова участваха в Годишната среща на местните власти

Пещера-Пловдив. Кметът на Община Пещера Георги Козарев и Анастасия Младенова- председател на Общински съвет Пещера присъстваха на Годишната среща на местните власти, която се проведе в Пловдив. Над 500 кметове от България и Югоизточна Европа взеха участие в престижния форум. В срещата се включиха и министри от кабинета. Участие взеха кметове и представители на общини от Хърватия, Косово, Словения, Македония, Молдова, Сърбия, Украйна, Босна и Херцеговина, Турция, Румъния, Албания, Черна Гора, Република Сръбска, Босна и Херцеговина и Австрия, уточниха от пресцентъра на местната администрация. Форумът беше открит от министъра по европейските фондове Томислав Дончев. Участниците се включиха в бизнес изложения и борса на успешни общински проекти, презентации на Управляващите органи на оперативните програми, фонд ФЛАГ, фондове за градско развитие, местни власти и бизнес структури от Югоизточна Европа. На Общо събрание на Националното Сдружение на Общините в България се приеха отчетите на Управителния и Контролния съвети на сдружението през настоящия мандат  и се прие послание към общинските съветници и кметовете от мандат 2015-2019г. 

Коментари