Институции

Избраха екскурзовод и аниматор в туризма за „Перистера“

Пещера. Във връзка с набиране на участници за обучение за придобиване на професионална квалификация по професия „Екскурзовод“ и «Аниматор в туризма“ в Община Пещера по проект „Консервация, реставрация и ескпониране на антична и средновековна крепост „Перистера“
За позиция „Екскурзовод“ комисията класира следните участници:
1. Стефан Илианов Чилев
2. Надежда Йорданова Гьозова
Резервни участници:
1. Венета Кушлева
2. Вяра Цветкова
За позиция „Аниматор в туризма“ комисията класира следният участник:
1. Любка Шопова
Резервен участник:
1. Георги Божурин
Класираните участници и резервите ще бъдат обучени по съответните позиции, съгласно Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/039 от 23.11.2011г. между Община Пещера и Управляващия Орган на ОПРР“, като ще бъдат уведомени за периода на обучението им.

Коментари