Общество

Гласуваме!

12 май 2013 година – България избира 42-то си Народно събрание. Изборният ден започна в 7 часa. Вотът е предсрочен, а гласуването ще продължи до 20 ч, а не както сме свикнали досега изборният ден да приключва в 19 часа.

За да бъде действителна бюлетината, която ще пуснем в урната трябва да я получим разгъната, за да се види, че не е попълнена. На гърба на бюлетината се поставя печат преди гласуването и след упражняването на вота отново. Ако избирателят покаже за коя партия или коалиция гласува, неговата бюлетина е невалидна. Ако човек не е включен в избирателния списък, той може да докаже постоянния си адрес чрез личната карта и да бъде дописан.

За да е действителен гласът, избирателят трябва да е отразил своя вот чрез знак X само в едно от квадратчетата, на предпочетената от него партия, коалиция или независим кандидат и този знак е изписан с химикал, пишещ със син цвят.

Коментари