Институции

Фалшив сигнал за ранен щъркел в Исперихово

Тридесет и девет сигнала подадоха от началото на годината граждани, фирми и институции на „Зеления телефон” на РИОСВ-Пазарджик и чрез телефон 112.

Четири са от последния месец – август 2013г.

Проверката на екоинспекторите е установила, че основателен е сигналът на гражданин от Велинград за запрашаване от дейността на цех за пелети в квартал „Каменица”. Проверката установи, че съхранението на триците на открито ги превръща в източник на неорганизирани прахови емисии. Изискванията в издаденото разрешително са да се съхраняват в затворено помещение. Теренът около обекта е замърсен с трици в радиус около 40 метра, но в рамките на производствената площадка. На собственика са дадени предписания да представи в РИОСВ копия от договорите с доставчиците на трици и да изгради затворено помещение за съхранението им.

Констатациите от проверките определиха три от сигналите за неоснователни. Ранен щъркел в село Исперихово, на пътя за гр. Пловдив не беше намерен. Сигналът за палене на отпадъци на сметището в гр. Брацигово също е неоснователен. При проверката, извършена съвместно с представител на община Брацигово се констатира самозапалване на газ-метан по откоса, от вътрешната страна на депото,  вследствие на прибутване на отпадъците. Проверка на РИОСВ по сигнал за силна миризма от магазин „Тарита” в кв. „Запад” не потвърди проблема. Не бяха констатирани неприятни миризми от обекта. Дадени са предписания да се извърши класификация на отпадъците, да се въведат и водят редовно отчетни книги за отпадъците и предаването им да става въз основа на писмен договор с фирма, притежаваща разрешение за дейности с отпадъци. 

Коментари