Общество

EVN достигна инвестиции от над 1 милиард лева в България

Написано от Пещераинфо

През месец юни 2012 г. общите инвестиции на EVN в България достигнаха емблематичното ниво от 1 милиард лева. Данните показват, че за първите седем години от своята дейност в страната, австрийската енергийна компания EVN е вложила над 1 млрд. лева в енергийна инфраструктура, генериращи мощности, клиентско обслужване и възобновяеми енергийни източници. С едномилиардната си инвестиция от навлизането на българския пазар до днес, EVN се оказва един от най-големите чуждестранни инвеститори в България и компания с дългосрочни обществени ангажименти към българските клиенти, българската природа и българската енергийна сигурност.Основната част от инвестициите за тези първи седем години в размер на 850 млн. лв. са насочени към модернизиране, поддържане и изграждане на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България и въвеждане на модерни стандарти за клиентското обслужване. Това включва подмяната на 1,5 млн. електромерa с нови модерни устройства, 15 000 км нови и ремонтирани кабелни и въздушни електропроводи, 1500 нови трафопоста, три мобилни подстанции, една новоизградена стационарна подстанция, 2 нови диспечерски звена и др.За това време дружеството въведе модерна клиентска структура, ориентирана изцяло към клиента с офиси на цялата лицензионна територия. Много от придобитите при приватизацията сгради бяха ремонтирани изцяло, а други като сградата в гр. Приморско беше изцяло новопостроена. Също така за този период беше изграден изцяло нов денонощен телефонен център за връзка с клиенти и бяха въведени ясни стандарти за качество на обслужване и обработване на клиентски сигнали.Благодарение на поддържания устойчив и стабилен темп на инвестициите от 2005 г. досега, EVN България успя да постигне една от най-впечатляващите мерки за енергийна ефективност в България: намаляване на мрежовите загуби под 11%, което води до спестяване на 550 GWh електрическа енергия годишно, което представлява годишното потребление на средно голям областен град. Заедно с това прекъсванията по мрежата бяха намалени с 39%, с което дружеството се стреми да изпълнява своя ангажимент за качествено и сигурно електроснабдяване, което е гаранция за развитието на всяка икономика.Немалка част от инвестираните средства в последните години са вложени в развиване на сектора на централно топлоснабдяване в Пловдив и във възобновяеми енергийни източници.От 2007 г., когато EVN приватизира Топлофикация Пловдив, вложените до момента средства в нова мрежа, абонатни станции и в най-модерната в технологично отношение когенерационна централа на Балканите възлизат на над 150 млн. лв. Тези инвестиции вече бяха оценени по достойнство и в края на 2011 г. EVN България получи признание от Българската агенция за инвестиции, която обяви EVN България Топлофикация за ‘’Инвеститор на годината в иновации 2011’’. В сектора на възобновяемите енергийни източници в България EVN реализира два фотоволтаични парка на обща стойност 16 млн. лв. Заедно с това EVN България инвестира активно в професионалното развитие на своите сътрудници. Като част от този процес през 2011

Коментари