Институции

Експерти направиха задълбочено проучване на жилищните условия на роми в Пещера

Пещера. Тръст за социална алтернатива (ТСА) проведе задълбочено проучване на законовата рамка и техническата и строителна инфраструктура на жилищните условия на роми в обособени квартали в Пещера. Основна цел на проучването бе да се систематизира информацията, свързана с жилищния статус на местните ромски общности. Също така назначеният екип от експерти успя да идентифицира основни предизвикателства, свързани с урегулирането на територията на обособените квартали, както и да маркира основните стъпки за провеждане на действия за подобряване жилищните условия на местните квартали с подкрепата на местните власти. ТСА планира да селектира и да проведе дейности, свързани с урегулиране на териториите, което ще доведе до подобряване условията на живот и благосъстоянието на местните общности.

Коментари