Институции

Екосанкции за две винарни

Пазарджик. При планов контрол на винарски изби и консервни предприятия през последния месец експерти на РИОСВ-Пазарджик установиха нарушения на Закона за водите. Проверките се извършват в този период на година заради сезонно натоварване на пречиствателните съоръжения на обектите.

Проверка във ”ВК Виноградец”АД, с. Виноградец констатира заустване на отпадъчни води от винарската изба в отводнителен канал без разрешително.  Съставен е акт за административното нарушение. Дадено е предписание за откриване на процедура за издаване на разрешително за заустване. За това нарушение в Закона за водите е предвидена финансова санкция в размер от 2 000 до 10 000 лева.

Анализ на водни проби от Винарска изба „Огняново уайнъри ”ЕООД , с. Огняново констатира завишение на индивидуалните емисионни ограничения на отпадъчните води от обекта по показатели: биологична потребност от кислород 5 и рН., за което на фирмата ще бъде наложена  текуща месечна санкция от 1447 лв.

Проверката в „Калуфрукт ”ЕООД, с. Калугерово – предприятие за консервиране на плодове и зеленчуци не установи превишаване на индивидуалните емисионни ограничения на обекта. Дадено е предписание за почистване на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

Извършен анализ на отпадъчните води на „Томатоярд ”ЕООД –  предприятие за консервиране на плодове и зеленчуци в гр. Пазарджик установи превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели: неразтворени вещества, биологична потребност от кислород 5, общ азот и общ фосфор. За констатираното нарушение е съставен акт. Предвидената санкция в Закона за водите за това нарушение е от 1000 до 5000 лева. 

Коментари