Институции

Добри са резултатите от почистването на реките в община Пещера

Пещера. Цветана Чочева, експерт в РИОСВ -Пазарджик уточни, че проверките на екоинспекцията по поречията на реките в областта са приключили.  Извършени са 31 проверки по поречията на всички реки в областта, 12- общини и 19 кметства. По предписания на РИОСВ, освен замърсявания с отпадъци, от речните легла и прилежащите им територии е отстранена дървесна и храстова растителност за осигуряване на оптимална проводимост на речните корита. Добри са резултатите от почистването в община Пещера, коментира специалистът от РИОСВ- Пазарджик .

Коментари