Институции

Днес- обществено обсъждане на проектобюджета на Община Пещера за 2015 г.

Пещера. На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, кметът Георги Козарев кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на обществено обсъждано на проектобюджета на Община Пещера за 2015 г. Общественото обсъждане ще се проведе на 28 ноември 2014 година от 17 ч в заседателната залата на
Общински съвет гр. Пещера
Проектобюджета на Община Пещера за 2015 г ще да бъде публикуван на интернет-страницата на общината – www. peshtera.bg минимум 2 дни преди началото на публичното обсъждане.
Предложения и становища могат да се направят и на е-mail: mayor@peshtera.bg. Становищата и предложенията подадени по електрон път трябва задължително да бъдат подписани чрез електронен подпис.
Постъпилите предложения и становища от срещите предложения ще бъдат взети под внимание при изработване на окончателния проектобюджет.

Коментари