Култура

Днес изтича срокът за внасяне на здравни осигуровки за януари

Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски и не са регистрирани като самоосигуряващи се, трябва да ги превеждат в хазната до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че здравната вноска за месец януари 2014 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2014 г., съобщават от Националната агенция по приходите. Размерът на здравноосигурителната вноски и за тази година е най-малко 16,80 лв. От НАП напомнят също, че всички лица, за които сами внасят здравноосигурителните си вноски, подават в териториалните структури на НАП по постоянен адрес декларация – образец 7. Тя също се подава в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, които не са осигурени на друго основание.

Коментари