Общество

Ден на международна солидарност на журналистите

Чества се от 1958 година, по решение на Международната организация на журналистите.

Коментари