Вашите сигнали

Ден на Йоан Златоуст

Паметта на най-великия проповедник, измежду най-великите отци и учители на християнската Църква, св. Йоан Златоуст се празнува на 13 ноември – деня на неговата заточеническа кончина в град Комана Понтийска. На този ден се възпоменава тържественото връщане на светите му мощи на 27 януари 438 г. от Комана в Цариград и полагането им в църквата „Св. Апостоли“, където била погребана и причинителката на неговите страдания – императрица Евдоксия (съпруга на източния император Аркадий). Босфорът почернял от лодките на посрещачите, както било и при връщането на светителя от първото заточение. Синът и дъщерята на Аркадий и Евдоксия – Теодосий ІІ и сестра му Пулхерия се молели пред гробницата на св. Йоан Златоуст за опрощаването на техните родители. През време на Латинската империя, светите му мощи били пренесени в Рим и сега почиват в катедралата „Св. Петър“.

Коментари

Вашите сигнали

Ден на Йоан Златоуст

Паметта на най-великия проповедник, измежду най-великите отци и учители на християнската Църква, св. Йоан Златоуст се празнува на 13 ноември – деня на неговата заточеническа кончина в град Комана Понтийска. На този ден се възпоменава тържественото връщане на светите му мощи на 27 януари 438 г. от Комана в Цариград и полагането им в църквата „Св. Апостоли“, където била погребана и причинителката на неговите страдания – императрица Евдоксия (съпруга на източния император Аркадий). Босфорът почернял от лодките на посрещачите, както било и при връщането на светителя от първото заточение. Синът и дъщерята на Аркадий и Евдоксия – Теодосий ІІ и сестра му Пулхерия се молели пред гробницата на св. Йоан Златоуст за опрощаването на техните родители. През време на Латинската империя, светите му мощи били пренесени в Рим и сега почиват в катедралата „Св. Петър“.

Коментари