Институции

Данъчните декларации с баркод вече са на сайта на НАП

Декларация за облагане на доходите с баркод вече е качена на интернет страницата на Националната агенция за приходите (НАП) – www.nap.bg, съобщиха от институцията. Електронният формуляр трябва да се изтегли на компютър и да се попълни „офлайн“. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимия данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход. От НАП напомнят също, че изпращането на декларация с баркод предполага и по-бързо възстановяване на надвнесен данък. Причината е, че не се налага допълнителното обработване и попълване на данните от тези декларациите ръчно, тъй като информацията се прехвърля от формуляра след сканирането на баркода. Подаването на декларацията става с изпращане по пощата или на място в някои пощенски станции, където се издава входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде платен и дължимият данък за довнасяне. Всички данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване) се плащат по една банкова сметка. При превод на пари към бюджета се попълват само два кода за вид плащане – 11 11 11 (за плащания за данъци и осигуровки) и 58 11 11 (за плащания за ДЗПО). Не е необходимо и попълването на изрично основание за плащане, тъй като погасяването на задълженията към бюджета става според датата на възникването им.

Коментари