Общество

Да си спомним за Димитър Горов

Пещера. Роден на 28 юни 1840 г. в Пещера. Съпруг на сестрата на Ангел Кънчев.  Димитър Иванов Горов е български търговец, борец за националната свобода. Много млад се преселва се в Гюргево, където, благодарение на своето трудолюбие, находчивост и икономия, успява да натрупа капитал и да отвори фабрика за свещи и сапун. Спечелените пари дава за свободата на България. Сближава се с Любен Каравелов, Васил Левски, Ангел Кънчев, Стефан Стамболов, Христо Ботев. Дава значителни средства за организиране четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа (1868), поддържа хъшовете в Румъния, а през 1875 г. наема къща за Гюргевския революционен комитет. Финансира издаването на „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова“ (1875) и „Песни и стихотворения от С. Стамболова“ (1877). Спомоществовател при организиране четите на Т. Стоянов и Хр. Ботев. Придружава Ботевата чета от Гюргево до Бекет (Ботев му предава прощалните писма до семейството и приятелите си). По време на Руско-турската война (1877-1878) разпродава имуществото си и се присъединява към руската армия като преводач. След Освобождението (1878) живее в Трявна, с. Дерманци, Ловешко, и Плевен. Умира на 7 декември 1881 г. в Трявна в крайна нищета. По-късно тленните му останки са пренесени и погребани в Пещера.

Коментари