Общество

Читалището отново с препълнена зала

Пещера.Пещерското читалище „Развитие” отпразнува своята 140 – годишнина. С поредица от прояви културната институция напомни защо е устояла 14 десетилетия и продължава да е най-големия духовен център в общината.

Последното събитие в чест на годишнината беше концерт в прослава на светите братя Кирил и Методий, чиито празник отбелязваме днес. Много институции и граждани, начело с кмета на общината Георги Козарев поздравиха рождениците.

А Върховния читалищен съвет към Съюза на народните читалища в България отличи читалището като цяло и специално неговия секретар Мария Златкова.

След официалната част пещерци, препълнили залата на културния храм, се насладиха на изпълненията на местните таланти.

 

История на читалището

 

Духовните устои на възрожденската идея пещерци поставят в божия храм „Св. Димитър” през 1873 г. когато Атанас Мишев, Стоян Попов, Григор Тодоров, Димитър Търпов, Христозко Попче, Константин Полихронов и Христо Цикалов, в ада на безумно робско битие, с вяра и любов изписват светла арка на небесния чертог, с името Читалище „Надежда„ . Негов пръв председател е даскал Михаил Куманов

Младите интелектуалци на Пещера : Иван Попов, Врето Кузмов, Кузма Кузмов, Георги Стайков, Братята Петър и Георги Ракови носители на ренесансовия идеал за човешко достойнство и приобщаване на България към европейските ценности и световните постижения на модерния свят дават своята дан в общонационалното читалищно дело с което се поставят основите на гражданско общество, на обществените библиотеки, на националния театър и съвременна музика. Те активизират дейността на пещерското читалище с ново име „Развитие”.

На 8 .01.1901 г. кмета Стоян Чешмеджиев с решение на ОбС определя терен за читалищна сграда. За изграждането и пещерци даряват 2986 златни лева. Народът е имал нужда от едно чисто гражданско осмисляне на възрожденските идеи – на патоса и писменото слово. Това съзряване са извършили читалищата. Ако училищата са давали образование на млади люде, подготвяли са учители и просветители, читалищата са превърнали просветата в общонародно достояние и в Пещера.

Още в първите години от своето съществуване библиотеката е създала сбирка от новобългарска книжнина. Днес работи по проект „Българските библиотеки- центрове за четене и информираност” Виртуалната ни библиотека създадена по проект„Новите технологии път на малкия град към големия свят” предлага нови възможности за развитие на личността.

Коментари