Общество

Читалище „Развитие“ ще вземе участие в Националната библиотечна седмица

Пещера. Читалище “ Развитие“ ще вземе участие в Национална библиотечна седмица- Развити библиотеки за развито общество, съобщиха от културната институция. Кампанията се организира с подкрепата на Фондация „Америка за България“, ще започне на 13 май и ще продължи до 17 този месец. Основните цели на кампанията са да се привлече вниманието на властите и обществеността към библиотеките и техните възможности да играят ключова роля в развитието на информационното общество, за подобряване на информационната грамотност на гражданите; в изграждането на съвременни икономически модели, основани на знанието и ученето през целия живот; в опазването и достъпа до културното наследство; в реализацията на услугите на електронното правителст.  Да представят облика на съвременната библиотека и приноса ѝ към решаването на проблемите на обществото. Да разчупят остарелите схващания за библиотеката като архив на книги и да изградят съвременно разбиране за библиотеката като динамичен център за информация, образование и култура, който предоставя широк диапазон от услуги за гражданите.

УЧАСТИЕ НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ „РАЗВИТИЕ“ 1873 – ГР.ПЕЩЕРА В КАМПАНИЯТА
1. 13 май- 17 май – Библиотечни екскурзии из отделите на Библиотеката.
2. 13 май- 17 май – На всеки новорегистриран читател ще подарим книга.
3. 13 май- 17 май – „ Книги с автограф“ – изложба на литература от фонда , с посвещения от автори, с които Библиотеката е провела срещи .
4. 16 май – 17 май – Дни без глоби за закъснели читатели
5. 16 май – 11.20 ч. – „Пътят на книгата“ – Мултимедийна презентация за ученици от
у-ще „Л.Каравелов“
6. 16 май – 15.00 ч. – Прием на кмета на Община Пещера г-н Георги Козарев за ръководството на НЧ „Развитие 1873″ и на библиотечните служители при Библиотеката при НЧ „Развитие 1873″ – разговор на тема „Развити библиотеки за развито общество“.
7. 17 май – 10 ч. – Работна среща в Библиотеката при НЧ“Развитие 1873″ на библиотечни и читалищни служители с новоизбрания народен представител от гр.Пещера в 42 Народно събрание г-н Йордан Младенов по темата „Законодателство и предизвикателство пред съвременните читалищни библиотеки“.
8. 17 май – Библиотекар за един ден – с участието на доброволеца Георги Велев от 7 клас от у-ще „П.Р.Славейков“.

Коментари