Институции

Бюрото по труда с предложение към работодателите

За Вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция „Бюро по труда” –  Пещера

Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.

1.Насърчаване на работодателите  да наемат  безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 36, ал.1 от  ЗНЗ)

11 923,00

 

2.Насърчаване на работодателите  да наемат  безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл. 36, ал.2 от  ЗНЗ)

7 086,00

3.Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до  29-годишна възраст (чл. 41 от  ЗНЗ)

4 455,00

4. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за стажуване (чл. 46 от  ЗНЗ)

2 243,23

5. Насърчаване на работодателите  да наемат  безработни лица на непълно работно време  (чл. 51 от  ЗНЗ)

704,20

6.Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица с трайни увреждания ( чл. 52, ал.1 от ЗНЗ)

2 415,92

7. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст (чл. 53 от  ЗНЗ)

2 310,00

8.Насърчаване на работодателите да наемат безработни майки (осиновителки) с деца от 3 до 5-годишна възраст (чл. 53а от  ЗНЗ)

2 340,00

9.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)

2 422,58

10. Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

2 255,20

            Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през 2015г., както следва:

                              

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата – от 16.03.2015г. до 22.03.2015г. включително.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 5, стая 209, тел. 0350 / 6-43-95

                                                                           

                                                                                 

                                                                                  Директор на Д”БТ” Пещера

                                                                                  Димитър Търпов

                                                                                                                  

Коментари