Институции

Бюрото по труда обяви средствата за насърчаване на заетостта

За Вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция „Бюро по труда”- Пещера

Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.

1. Насърчаване на работодателите  да наемат  безработни лица до 29 годишна възраст на непълно работно време (чл. 36а от  ЗНЗ)

  1. 5 070,89  

2.Насърчаване на работодателите  да наемат  безработни лица до 29 годишна възраст, завършили средно или висше образование и без трудов стаж (чл. 36б от  ЗНЗ)

349,71

3.Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до  29- годишна възраст (чл. 41 от  ЗНЗ)

10 880,39

4. Насърчаване на работодателите  да наемат  безработни лица на непълно работно време  (чл. 51 от  ЗНЗ)

2 541,18

5.Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на  безработни лица – самотни родители/осиновители/  и/или майки с деца до 3 годишна възраст (чл. 53 от  ЗНЗ )

1 967,17

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства

за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/

през 2013г., както следва:

                              

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата – от 11.10.2013г. до 17.10.2013г. включително.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” Пещера, ул. „Дойранска епопея” №5, стая 209, тел. 0350 / 6-43-95

                                                                          

                                                                                  

                                                                                  Директор на ДБТ Пещера

                                                                                  Димитър Търпов 

Коментари