Политика

Броят на събраните със СРС доказателства най-висок за последните пет години

Всички постъпили в Окръжен съд – Пазарджик през 2012 г. искания за разрешаване използването на специални разузнавателни средства са разрешени, показва отчетът на магистратите.

През годината са издадени близо 200 разрешения по отношение на 165 лица (156 новообразувани и 44 разрешения за продължаване на СРС. Броят на дадените разрешения е увеличен в сравнение с предходната година, но едновременно с това е увеличен и броят на изготвените и внесени в съда веществени доказателствени средства (ВДС) – 86. Годишният отчет на съда показва, че той е той е най-голям в сравнение с предходните години.

Данните сочат, че органите, имащи право да искат разрешение за ползване на СРС прецизират случаите, като исканията са съобразени със закона, поради което няма постановени откази. Най-много са разрешенията по искане на ТЗ БОП – 95 разрешения и 18 продължения по отношение на 67 лица. Изготвените ВДС са 47.

По искане на Окръжна прокуратура са издадени 39 разрешения и 19 продължения и са изготвени 22 ВДС. По искане на СДОТО-МВР разрешенията са 16, а на ДАНС – 15. Председателят на Окръжен съд – Пазарджик съдия Ивета Парпулова коментира, че на фона на останалите съдилища в страната, тук броят на издадените разрешения за използване на СРС е сравнително нисък./ПЗИНФО/

Коментари