Институции

Браво ! Съветниците отпуснаха дарение за Мария

Пещера. Общинските съветници от Пещера на свое извънредно заседание решиха единодушно да предоставят като дарение на Мария Даракчиева по 100 лв от възнаграждението си по разчетн-платежна ведомост. Така младото момиче, което се възстановява след бъбречна трансплантация в Беларус ще получи сумата от 2 100лв. Отново със свое решение, местните старейшини отпускат сумата от 3 500 лв, които са от средствата на местната администрация. В срок до 31 май, Мария е длъжна да представи в Общината разходно- оправдателни документи за 5 600 лв, които са нужни за разплащане на оперативната интервенция и лечение.

Коментари