Общество

Борова процесионка нападна борови насаждения край Радилово

Пещера-Радилово. Борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) е нападнала боровите насаждения по пътя от Пещера към Радилово, алармираха загрижени читатели на Пещераинфо. Гостоприемници са всички представители от род борове Пинус, но е
описан и при кедрите. Боровата процесионка е най-опасният иглогризещ вредител в горите от черен и бял бор. Напада предимно изредените борови насаждения с малка пълнота (под 0,5) във всички възрасти на дърветата. Атакува иглолистата, при каламитетно проявление е в състояние да обезлисти силно иглолистните култури и насаждения. 
 Среща се в Южна България в до 1700м. н. в. Снася яйцата си в яйчени калъфчета, върху една или два иглици от юли до септември, понякога и до октомври. Във всяко калъфче има от 100 до 600-700 яйца. Гъсениците се излюпват от август до октомври, живеят в гнезда (къдели) и водят задружен начин на живот. В заразения район остават да зимуват в къделите видими с невъоръжено око споделят съгражданите ни. Специалисти припомнят, че през пролетта отново атакуват иглолистата. 

Коментари