Общество

Близо 2 млн. пръснали ГЕРБ за изборите

1 956 867,85 лева е общият размер на извършените разходи от партия ГЕРБ за предизборната кампания за парламентарните избори на 12 май. Това става ясно от отчета на ПП ГЕРБ за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за народни представители на 12 май 2013 г., представен на Сметната палата. Собствените средства на партията, получени от държавна субсидия са 1 956 867,85 лева. На същата стойност са и извършените разходи по време на предизборната кампания. Разходите за материали в това число, канцеларски материали, гориво и други са на стойност 19 859,73 лева. Разходите за външни услуги, които включват медийни услуги, социологически проучвания, консултантски услуги, разходи за флайери, диплянки, брошури и други, както и разходи за масови прояви, наеми за помещения и други са на стойност 1 844 169,47 лева. Разходите за командировки са на стойност 51 277,27 лева. От публикуваната на сайта на Сметната палата информация става ясно още, че 186 души са помогнали на Коалиция за България при вота. Те са дали на партията различни суми, които варират между 200 и 1000 лв. Други 34 души безвъзмездно са осигурили участия в предизборни концерти, коли и оборудване. 37 членове на самата партия са отделили от личните си средства в полза на кампанията.Социалистите са набрали 3 019 475 лв. за кампанията си, от които собствени средства на политическите партии, участващи в коалицията, са 2,8 млн. Даренията от физически лица са в размер на 77 885 лв. Средствата на кандидати, издигнати от коалицията, са 75 967 лв. Общо направените от партията разходи в рамките на предизборната кампания са 2,9 млн.Внушителната бройка от 408 души са съдействали безвъзмездно на ДПС. От движението са получили за ползване стотици автомобили. Малките изключения в списъка с дарения, които не са коли, са гаражи.От ДПС са набрали общо 3 983 821 лв. за кампанията си. От членски внос са събрани близо 1,3 млн., държавната субсидия е 2,7 млн. Извършените разходи за кампанията възлизат на близо 4 млн. лв.Набраните средства за финансиране на предизборната кампания на «Атака“ са 584 430 лв. Почти толкова е и държавната субсидия на партията. В отчета на Сметната палата липсват данни за направени дарения в полза на националистите.Движение България на гражданите е събрало над 1,1 млн. лв., от които близо 880 000 лв. са банкови заеми, 169 000 лв. – дарения и над 74 000 лв. средства на самите кандидати на партията.От НФСБ набрали над 257 000 лв., от които най-значителната част е членски внос – 217 000 лв. Извършените разходи за предизборната кампания са 188 000 лв.Две партии и един инициативен комитет не са представили в Сметната палата отчетите си за кампаниите – Национално патриотично обединение и Национално движение Единство, а инициативният комитет е регистриран от РИК Плевен. Една партия – Християн-социален съюз, представи отчета си след предвидения в Изборния кодекс едномесечен срок.Предстои Сметната палата да извърши одит, при който ще провери за съответствие декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания.При нарушаване на изискванията за финансиране на предизборната кампания – например неподаване на банкова сметка, неподаване на отчет, неспазване на забраните за финансиране на кампанията, на лицата, които представляват партията, коалицията или инициативния комитет, се налага глоба от 5000 до 10 000 лв.

Източник : / КРОСС /

Коментари