Институции

Административният съд спря събарянето на къща в „Луковица“

Пазарджик-Пещера.Недоглеждане в закона даде възможност на Административния съд в Пазарджик да обяви за нищожно постановление на началника на ДНСК за изпълнение на влязла в сила заповед на РДНСК-ЮЦР за събаряне на незаконно постройка в пещерския кв.”Луковица”. Къщата на Жана М. е втората, която подлежеше на събаряне тази зима.

Премахването на незаконния строеж трябваше да се извърши в периода от 11:00 часа на 16 февруари до 17:30 часа на 20 февруари. Потърпевшата обаче е подала жалба в съда. При разглеждането на тази жалба става ясно, че къщата на Жана – едноетажна жилищна сграда с размери в план 4,10 м/10,50 м и височина 4 м. е пета категория. Това означава, че може да бъде премахната от съответната община, но не и от строителния контрол. Съдът се позовава на изменения чл.225, ал.1 от ЗУТ, с което началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на незаконни строежи от първа, втора и трета категория или на части от тях.

Към датата на издаване и получаване на обжалваното писмо, началникът на ДНСК не е разполагал с правомощия да приведе в изпълнение влязлата в сила заповед на началника на РДНСК – ЮЦР, поради което същият не се явява орган по изпълнението по смисъла на чл.271, ал.1, т.1 от АПК, независимо че издателят е упълномощен от него орган.

В крайна сметка предвид изхода на делото по същество, съдът е намирал, че не следва да се произнася по направеното искане за спиране на изпълнителното действие. А по изложените съображения, оспореното постановление се обявява за нищожно.

Преписката ще бъде изпратена на кмета на община Пещера. Решението не подлежи на обжалване.

Коментари