Култура

8000 онкоболни годишно не са лекувани своевременно

Написано от Пещераинфо

Комисията за защита от дискриминация /КЗД/ е констатирала,че около 8000 онкоболни годишно не са лекувани своевременно, съобщиха от пресслужбата на комисията.

Зачестилите оплаквания в КЗД, засягащи лечението на онкоболните в България, доказват необходимост от цялостното привеждане на медицинските грижи в тази област до съвременно равнище. Служебно събраната от КЗД информация показва, че действащата методика за финансиране на лъчетерапията генерира сериозни загуби на лечебните заведения със съвременна лъчетерапевтична апаратура. Изчислено е, че себестойността на един пациент при 20-дневен курс на лечение на линеен ускорител е около 4000 лв. Към настоящия момент Здравната каса плаща по клинична пътека около 1900 лв., без да се отчита продължителността на лечебния курс. Разликата до 4000 лв. се поема от съответната болница.

По предварителни изчисления един курс на лечение с нов методика ще струва около 10 000 лв., а клиничната пътека е същата – със същите 1900 лв. по нея, допълниха от КЗД.  Цената на лечение с този метод в страните от ЕС варира, но никъде не е по-ниска от 16 000 евро и всичко се поема от държавата. В страните с добре развито лъчелечение се счита за норма наличието на един линеен ускорител на 180 000 до 280 000 души население. В България работят 5 линейни ускорители за население от 7,35 милиона души.

 

Коментари