Любопитно

7 ноември в историята

На 7 ноември, през 1866 година, е открита за експлоатация първата железопътна линия в България: Русе – Варна (224 км). Строителството й започва на 21 май 1864 г. и се извършва от английска компания, начело с братя Барклей, под финансовото ръководство на У. Гладстон. Английската компания получава концесия от Високата порта в Цариград за срок от 99 години. След освобождението на България от турско робство е построена и първата държавна железница: Цариброд – София – Вакарел. Тя е открита за експлоатация на 23 юни 1888 г. Същата година към нея се присъединява участъкът Вакарел – Белово и се откупува линията Русе -Варна. Така от 1888 г., с железопътните линии Цариброд – София – Белово и Русе – Варна, се учредяват Българските държавни железници, при обща експлоатационна дължина 384 км. Междувременно през 1890 г. е завършена и влиза в експлоатация следващата държавна железница Ямбол – Бургас, наречена за краткост линията "Бургас". Така страната ни получава възможност да използва бургаското пристанище, по маршрута: София – Белово – Пловдив – Търново – Нова Загора – Ямбол – Бургас.

На тази дата, през 1956 година, е излъчено първото професионално предаване на Българската телевизия. Показани са манифестациите в Москва и София за годишнината от Октомврийската революция. Българската национална телевизия (БНТ) е национална информационна и културна институция. 
БНТ функционира от 1951 година. Тя създава и излъчва телевизионни предавания по инициатива на Катедрата по физика на МЕИ (дн. Технически университет) – София, под ръководството на С. Иванов. 
Българската национална телевизия е открита официално на 26 декември 1959 г.

Коментари