Институции Общество

6 мъже и 1 жена в доброволното формирование

Пещера.Кметът на община Пещера Николай Зайчев връчи гражданските договори, удостоверенията за регистрация с персонални индентификационни номера и служебни карти на доброволците от доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Освен документите, дороволците получиха и специално защитно облекло. Отрядът в Пещера към момента е съставен от 7 души, които са подбрани по специалности. Сред тях има и една дама – Гергана Терзиева.

20170131_100656

Единодушно за свой ръководител те избраха Иван Гълев, а него заместник ще бъде Петър Кирякев.

20170131_100442

Предстои организиране и провеждане на обучение на доброволците, които подлежат на такова съгласно Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования

Коментари