Общество

6 март в историята

Написано от Пещераинфо

На 6 март 1911 година, Българското книжовно дружество (БКД)  се преименува в Българска академия на науките (БАН).  Българската академия на науките (БАН) е името на националната автономна организация за научни изследвания в България. Основана като Българско книжовно дружество (БКД) в гр. Браила през 1869 г.  Българското книжовно дружество развива богата и многостранна дейност, особено в годините непосредствено след Освобождението.  На 6 март, през 1948 година, Народното събрание приема закон за национализация на горите в България.

Коментари