Общество

52 години от откриването на Баташкия водносилов път

Написано от Пещераинфо

Пещера.Строителството започва през 1952 година.и приключва пред 1959 год. Откриването е на 6 септември на официално тържество на Баташкото поле. Общата стойност на Баташкия водносилов път е 748,400 хил.лева . Изграждат се 4 язовира, 3 електроцентрали, от които 2 подземни с обща мощност 245мвч, произвеждащи 1/6 от ел.енергията в страната през 1959 год. Административното ръководство на този национален обект е разположен в Пещера. Строителството на този голям обект  създава голямо оживление в Пещера. Строят се блокове, складове на гарата, създава се ЦРБ, изгражда се административна сграда /сега сградата Община Пещера/. Строителството на Баташкия водносилов път като уникално в България се посещава от много наши и чужди делегации.

Коментари