Общество

5 юли в историята

На 5 юли 1999 година, Българската народна банка пристъпва към обявената близо година преди това деноминация на българския лев. Съгласно решенията на Министерския съвет и Закона за деноминацията на лева, от 0 ч. на 5 юли 1999 г. дотогавашния български лев се заменя с нов лев, в съотношение 1000 към 1. Това означава, че от тази дата 1000 стари лева са равни на 1 нов лев. Деноминацията е в сила за всички величини в български левове, банкноти и монети. На тази дата, през 2000 година, Европейският парламент гласува България да бъде извадена от негативния Шенгенски визов списък.

Коментари

Общество

5 юли в историята

На 5 юли 1999 година, Българската народна банка пристъпва към обявената близо година преди това деноминация на българския лев. Съгласно решенията на Министерския съвет и Закона за деноминацията на лева, от 0 ч. на 5 юли 1999 г. дотогавашния български лев се заменя с нов лев, в съотношение 1000 към 1. Това означава, че от тази дата 1000 стари лева са равни на 1 нов лев. Деноминацията е в сила за всички величини в български левове, банкноти и монети. На тази дата, през 2000 година, Европейският парламент гласува България да бъде извадена от негативния Шенгенски визов списък.

Коментари