Общество

45 000 лв. за подобряване състоянието на стопанския водопровод

Пещера. 45 000 лв. са заделените средства в бюджет 2012 г. за поддръжане състоянието на водопровода, по който се доставя стопанска вода в Пещера. През тази година ще бъдат изградени нови, четири шахти с помпи за пречистване на водата от наноси, с което ще се подобри подаването на вода през активния стопански сезон. Мерките целят подобряване качеството на услугата и включването в разпределителната мрежа на желаещите да ползват стопанска вода в общината.

Коментари