Институции Общество

Цифри за Пещера

Написано от Пещераинфо

Според данните в новата платформа на Института за пазарна икономика „265 истории за икономика“ в Пещера през 2018 година са живели 17716 души.
По показател механично движение на населението е отчетен спад със 87 човека в сравнение с предходната 2017 година.
По показател естествено движение на населението е отчетен спад със 60 човека.
Данни в категория „Образование“.
Брой ученици в общообразователни училища – 1 285
Брой ученици в професионални училища – 253
Средна оценка на държавни зрелостни изпити – към месец май 2019 г. – успех 3,5.
Места в детските градини – 129 места за 100 деца
Данни в категория „Пазар на труда“
Средна брутна месечна заплата – 829,20 лв/месец
Коефициент на безработица – 5,57 %
Брой наети лица – 5681 човека
Данни в категория „Икономика и инвестиции“
Брой предприятия – 742 регистрирани фирми
Произведена продукция – 759 милиона и 700 хиляди лева
Нетни приходи от продажба – 649 милиона 130 хиляди лева
Данните са предоставени от Националния статистически институт. Авторите на платформата обещават всяка седмица да добавят по още един показател.

Коментари