Общество

4 декември в историята

На тази дата, през 1904 година, в София, е открито първото частно Музикално училище. Училището е открито с подкрепата на просветния министър проф. Иван Шишманов. През 1913 г. училището става държавно. През 1921 г. министърът на просветата Омарчевски преустройва училището в Музикална академия. На 4 декември 1908 година, в София, е открит първият български киносалон „Модерен театър“.На 4 декември 1947 година, VI-то Велико народно събрание (ВНС) приема Конституция на Народна република България, известна като Димитровска конституция. Присъстващите 364 депутати (вкл. тези от опозиционната БРСДП) единодушно я одобряват. Тя влиза в сила на 6 декември 1947 г. и закрепва промените след 9 септември 1944 г. и републиканското устройство на страната.

Коментари