Любопитно

4 279 063 лв. ще гарантират нормален учебен процес в Пещера

Пещера. Кметът на Община Пещера Георги Козарев ще се срещне с директори и учители от общинските училища и детски градини, съобщиха от пресцентъра на местната администрация. Съгласно Закона за народната просвета, първостепенният разпоредител с бюджет в лицето на Кмета утвърждава формулите в срок до 28 февруари на текущата година след обсъждане с директорите на детските градини и училищата, уточни Стефка Башкехайова – началник Отдел „Бюджет и счетоводство“. Средствата от Държавен бюджетза дейностите по възпитанието, подготовката и обучениетона деца и ученицив общинските училища, детски градини и обслужващи звена се определят от Кмета на Общината на базата на единни разходни стандарти за едно дете и един ученик одобрени с Акт на Министерски Съвет, допълни Башкехайова. Пещераинфо припомня, че държавното финансиране по стандарти във функция Образование в Община Пещера е гласувано на заседание на Общински съвет- Пещера на 16 февруари т. г. и е в размер на 3 589 357лв. Преходен остатък от 2014г. е в размер на 375 885лв. Общинското финансиране за образованието  е в размер на 266 021лв. 500лв. е преходния остатък от Общинско финансиране през миналата година. Дофинансирането от Общината се изчислява в размер на 47 300лв., показва справка. Общо 4 279 063лв. ще бъдат средствата, които ще гарантират нормалното протичане на учебния и възпитателен процес в общинските детски градини и училища през 2015 година.

Коментари