Култура

4 януари – Световен ден на Брайловата азбука

Световният ден на Брайлова азбука ежегодно се празнува на 4 януари, на рождения ден на нейния изобретател Луи Брайл. Денят признава приноса на Луи Брайл в това незрящите хора с увредено зрение да четат и пишат.

Неправителствените организации (НПО) в целия свят използват този ден, за да се създаде представа за предизвикателствата, пред които са изправени хората със зрителни увреждания и за насърчаване на бизнеса и правителствата да създадат икономически и социални възможности за слепи.

Брайловото писмо се състои от 63 комбинации от 6 релефни точки, разположени в 2 вертикални колонки от по 3 точки. Чрез него се изобразяват буквите на всички азбуки, цифрите, нотните знаци и други символи на писмената реч.

Коментари