Култура

39 ученици участват в клубовете по интереси в СУ “ Св. Кл. Охридски“

Пещера. През учебната 2018/2019г. в СУ " Св. Кл. Охридски"са  сформирани шест клуба по интереси, в които учениците ще изявят своите таланти. Общо 39 ученици участват в клубовете по интереси  „Знайко-многознайко“, Клуб за китара „Стената“, „Природата и аз“, „Играй и се забавлявай“, ателие „Творилницата“ и „Обучение на децата да танцуват“, съобщиха за Пещераинфо от пещерското школо.  Бенефициент на предоставената безвъзмездна финансова помощ е Община Пещера, като проектът „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се изпълнява в партньорство със Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ -София и училищата в Пещера. Общата стойност на проекта е в размер на 665 659.59 лв. Проектните дейности ще се изпълняват 30- сет месеца –  до 23.07.2019 г.

Коментари