Общество

3 май – Световен ден на свобода на печата

Свободата на пресата се счита от мнозина за една от основните ценности на демократичната държава. 

През 1993 г. ООН постанови 3 май да бъде световен ден на свободата на печата, за да се подчертае необходимостта от важността на темата. Решението е резултат от Генералната конференция на ЮНЕСКО, която в резолюция от 1991 г. "относно насърчаване на свободата на печата в света" е признала, че свободната, плуралистична и независима преса е основен елемент на всяко демократично общество.   Декларацията е изработена от журналисти в Африка по време на семинар на ЮНЕСКО в Намибия, който се провежда от 29 април до 3 май 1991 г. 

Коментари