Криминално

319 криминални престъпления през 2018 г. в общините Пещера, Брацигово и Батак

Пещера.Основните усилия на служителите на РУ Пещера през 2018 година са били насочени към изпълнение на целите на МВР за ефективно противодействие на престъпленията срещу личността, собствеността на гражданите и опазване на обществения ред, за съдействие при противодействие на организираната престъпна дейност, корупцията, тероризма и кибер престъпността. Работата на полицията е била насочена към осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации, гарантиране на сигурността и опазване на обществения ред по време на българското председателство на Съвета на ЕС.

Според отчета на полицейското еправление са изпълнени задачите за осъществяване на превенция по предотвратяване и пресичане на престъпления по смисъла на чл. 234 и чл.354а от НК, на т.нар. „битова престъпност”, за задълбочаване на сътрудничеството с гражданското общество с цел повишаване бдителността на гражданите, за ограничаване възможностите за наркоразпространение, особено в училищата и увеселителни заведения.

Общо регистрираните криминални престъпления през 2018г. са 319 бр., прекратени са 94 бр. За 2017 г. общо регистрираните престъпления са 309 бр, прекратени са 93 бр. – увеличение с 10 бр.

От тях са разкрити 150 бр. за 2018 г. (66.67%), спрямо 140 бр. за 2017 г. (64.81%).

Общо регистрираните икономически престъпления за 2018 г. са 133 бр., прекратени са 76 бр. За 2017 г. общо регистрираните престъпления са 123 бр., прекратени са 52 бр.- има увеличение с 10 бр. престъпления. От тях са разкрити 34 бр. за 2018 г. (60 %), спрямо 47 бр. за 2017 г. (66 %). Като тенденция се запазва през последните години ръст на регистрираните икономически престъпления, а именно през 2015 г. – 24 бр, 2016 г. – 80 бр, 2017 г. – 123 бр. спрямо 133 бр. за 2018 г., което се дължи на засилената работа на служителите по предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, свързани с държането и разпространението на апкцизни стоки без бандертол и незаконния добив на дървен материал на обслужваната територия. 

 

 

Коментари