Култура

274 домакинства в Пещера се отопляват на газ

Пещера.Зимата дишаме по-мръсен въздух.Това е логичният извод на еколозите в Пещера. Според отчета за изпълнение на Общинската годишна програма за опазване на околната среда, сериозно влияние върху качеството на атмосферния въздух оказва отоплението от битовия сектор през есенно-зимния период с твърди горива. По справка от “Овергаз юг”-клон Пещера, изготвена към 26.01.2012г., в газоразпределителната мрежа са включени 4 промишлени, 39 обществено-административни и 274 битови абонати.

Все още отоплението на дърва и въглища, макар и най-трудоемко и с най-негативно влияние върху природата и респективно върху човешкото здраве, е най-предпочитано, тъй като изисква най-малко инвестиции по отношение на уреди,заключават експертите. Това обяснява и сравнително малкия брой абонати присъединени към газоразпределителната мрежа. Подобряването на топлотехническите характеристики на сградите /чрез саниране, смяна на дограма, хидроизолоция/ понижава загубата от топлоенергия, което намалява количеството употребена енергия за отопление и съответно количеството на вредни емисии във въздуха. Според отчета все повече домакинства извършват такива преустройства с цел по-малка енергийна загуба и икономия на средства за отопление.

Коментари